Posted on

Uvedeme  základní vývojové změny a pokroky, ke kterým dochází od druhého do dvanáctého měsíce věku dítěte.
(Jsou to jen orientační dovednosti v životě dítěte, některý rodič například zjistí, že jeho dítě začne lézt a až potom si sedne, což neznamená žádnou odchylku od vývoje dítěte, i když podle „pravidel” si dítě napřed sedne a až potom teprve leze.)

2. měsíc: Dítě má chvíli vzpřímenou hlavu, dovede i na bříšku mít hlavu chvíli vzpřímenou, ruce má sevřené v pěst, zdvihá nohy, tak jako v novorozeneckém období reaguje na hračky, sleduje předměty, lidskou tvář, reaguje na zvuky, umí se usmát a opětovat úsměv nějaké osobě.

3. měsíc: Dítě udrží hlavu zvednutou delší dobu, dovede „pást koníčky” v poloze na bříšku, živě se pohybuje, stále sleduje předměty zrakem i pohybem hlavy, sleduje je daleko živěji a delší dobu než v předešlém období, zajímá se o okolí, „vypráví” si s člověkem, živě sleduje zavěšený předmět nad postýlkou, rodič už může rozlišit jeho projevy spokojenosti a nespokojenosti.

4. měsíc: Dítě dovede při přitahování do sedu zvedat hlavičku i hrudník, prohlíží si svoje ruce a hraje si s nimi, víc se rozhlíží, otáčí se i za vzdálenějším zvukem, brouká si, hlasitě se směje, vztahuje ruku k hračce, sleduje druhého člověka a vyžaduje od něj kontakt.

5. měsíc: Přitahuje se při uchopení za ruku, převrací se na bok a na bříško, vyžaduje od člověka pozornost, všechno si zkouší dávat do pusy, dovede cíleně uchopit podanou hračku, umí rozeznat laskavý a přísný tón hlasu, výská si, brouká…

6. měsíc: Má vzpřímenou hlavu v sedu, převrátí se z bříška na záda, umí se na sebe smát v zrcadle, přendává si hračku z ruky do ruky, rozlišuje známé a neznáme osoby.

7. měsíc: Umí samo sedět, otáčí se, když se muže přidržet, hraje si s nohama, ťuká do stolu, předmět uchopí celou rukou, na určité osoby se usměje, umí vyslovit některé slabiky – ma, ba.

8. měsíc: Začíná lézt, sedí v předklonu, pokouší se z polohy na čtyřech vytáhnout do stoje, tluče o sebe kostkami, začíná rozumět některým slovům, napodobuje určité zvuky.

9. měsíc: Dítě se samo posadí, sedí pevně bez opory, leze po čtyřech, s oporou se udrží vestoje, vytahuje předměty z krabic, uchopí je mezi palec a ukazovák, napodobuje mimiku druhé osoby, učí se dělat paci – paci…

10.měsíc: Umí se vytáhnout do stoje, střídá polohu vsedě s lezením po bytě, uchopí hrníček za ouško, pozná význam některých slov, věci zvedá, vysypává obsah nádob.

11. měsíc: Stojí delší dobu s oporou za jednu ruku, manipuluje s předměty, chodí kolem nábytku, uchopí mezi palec a ukazovák drobné předměty, hraje si na schovávanou, rozumí slovům „pojď, otevři…”.

12. měsíc: Stojí s jistotou, udělá první kroky, pokouší se jíst lžící, vysypává a vkládá předměty, umí říct dvě slova, jejichž význam je pro ně jasný a stálý.
Toto je jen velmi stručný souhrn toho, co dítě umí v určitém měsíci svého života.

Zdroj: Špaňhelová I.: Vývoj a výchova od početí do tří let, Grada, Praha 2003

Foto: www.freepik.com

 

Leave a Reply