Posted on

Většina maminek poznává, že se z jejího miminka začíná stávat již osobnost, která má větší a větší zájem o dění kolem sebe a chce získávat postupně větší a větší pozornost u svého okolí. Již poznalo, že se začíná pohybovat samo a proto nechce ležet na zádech jenom na jednom místě a bude potřeba dítě stále sledovat a být více ve střehu. Mnohé děti se již snaží plazit po břiše směrem dopředu a umí se zvednout na ručičkách do sedu a chvíli bez opory sedět. Většina dětí se už umí přetáčet ze zad na bříško a z břicha na záda. Podržte dítě  ve stoje a uvidíte, že začne radostí poskakovat, krčit a narovnávat nohy. 

Miminko používá již celé ruce k držení různých předmětů, také malinkých, proto dávejte pozor, aby si je nestrčilo do pusy nebo do nosu.

Dítě sbírá nové zkušenosti, všechno chce vědět, na všechno chce přijít, všemu chce porozumět. Dejte mu k tomu prostor, přispějete k jeho přirozenému vývoji.

Dítě již  pohybuje oběma očima najednou a natáčí hlavu i oči tam, kde je střed jeho zájmu. Raději  kouká vše kolem a je středem pozornosti, než na obrázky. Dotýká se zrcadla, když v něm vidí sebe, ale ještě si neuvědomuje svoji osobu. Jestliže máte  pochybnosti o kvalitě zraku vašeho dítěte, nechte jej vyšetřit očním specialistou.

Dítě si stále něco brouká, výská,  když má radost a pláče, když se zlobí. Zpozorní, když slyší své jméno, umí kombinovat souhlásky a samohlásky a rozlišovat rychlost v mluvení.

Děti začínají být více bojácné vůči cizím lidem. Dítě se totiž dostalo do období, kdy na vše potřebuje čas. Každý nový zvuk, každou novou věc musí pomalu a postupně prozkoumat samo, do ničeho jej nenuťte, záleží na každém jedinci.

Jestliže je dítě ještě kojeno, začíná se pomalu s příkrmy. K mateřskému mléku přidáme pevnou stravu a různé nápoje. Tyto změny mohou ze začátku u dítěte způsobit  lehký průjem. Organismus a trávicí soustava se musí pomalu přizpůsobit novému složení potravin. Při zavádění příkrmů, raději omezte sladká a kořeněná jídla. Během krmení dávejte dítě do jídelní židličky. Zase zjistí pro něj něco nového, bude se proto chtít do krmení zapojit, bude si strkat prsty s jídlem do pusy a udělá při tom velký nepořádek.

V tomto období se ještě vyvíjí inteligence dítěte. Proto se hlavně snažte dítě vychovávat v klidném a spokojeném prostředí, co nejvíce se mu věnujte, hrajte si s ním, čtěte mu a hlavně na něj stále mluvte a do ničeho ho nenuťte, vše přijde postupně samo.

Sedmý měsíc života

Leave a Reply