Posted on

Prvním vyšetřením novorozence se odhalují anatomické a fyziologické odchylky a posuzuje se celkový stav dítěte. V průběhu pobytu v porodnici se stav dítěte stále sleduje. Během několika dnů by mohla vzniknout onemocnění, která se bezprostředně po porodu nemusela nijak projevit.

Klinické posouzení celkového stavu

První klinické vyšetření novorozence provádí lékař a začíná celkovou aspekcí. Sleduje chování dítěte, svalový tonus, křik, zvýšenou dráždivost či apatii (lhostejnost k vnějším podnětům). Pozoruje hloubku a frekvenci dýchání a spontánní pohyby dítěte. Hodnotí proporcionalitu jednotlivých částí těla, tváře, přítomnost vrozených malformací, atd.

Vyšetření hlavy

Při vyšetření hlavy se hodnotí tvar lebky a případné odchylky její velikosti (mikrocefalie a makrocefalie) a tvaru (turicefalie – věžovitá lebka, dolichocefalie – protáhlá hlava v předozadním směru a další). Lékař prohmatá hlavu novorozence a zhodnotí fontanely. Velikost velké fontanely je variabilní, ale nejčastěji má v úhlopříčném rozměru 2×3 cm. Hodnotí se, zda je fontanela v úrovni, pod úrovní okolí nebo je-li vyklenutá a pulzuje. Na hlavičce se může objevit tzv. porodní nádor (caput succedaneum), což je měkké, těstovité prosáknutí podkoží nejčastěji nacházející se v záhlaví či na temeni, které přesahuje lebeční švy. Někdy můžeme nalézt subperiostální krvácení (cefalhematom), které na rozdíl od porodního nádoru nepřesahuje lebeční švy. U očí se sleduje symetrie očních štěrbin, jejich tvar, velikost, vzdálenost a postavení, oční víčka, barvy spojivek a sklér, velikost, tvar a symetrie zornic. Sledují se oční bulby, které jsou za normálních podmínek pohyblivé ve všech směrech a jsou v souběžném postavení. Lékař vyšetří dutinu ústní, ušní boltce a nos. Při podezření na atrézii choan se lékař pokusí zasondovat oba nosní průduchy tenkou cévkou. Pokud se zasondování nepodaří, diagnóza se potvrdí. Dále se sleduje, zda dítě nemá široký kořen nosu, či sedlovitý tvar nosu, který bývá součástí řady syndromů. Na krku se hodnotí náplň krčních žil a pulzace na arteria carotis. Patologickým nálezem je např. kožní řasa na zadní straně krku od záhlaví k ramenům u Turnerova syndromu.

Vyšetření novorozence v porodnici 2.část – Vyšetření hrudníku

Leave a Reply