Posted on

„Pro těhotenství a narození zdravého potomka není důležité, jakým typem cukrovky žena trpí. Rizika a léčené cíle jsou vždy obdobné,“ říká MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, diabetoložka v Nemocnici Havlíčkův Brod, s jejímiž radami se pravidelně setkáváte na stránkách Pacientských listů.

Může žena s diabetem otěhotnět a bez újmy na zdraví porodit zdravé dítě?

Důležitým předpokladem je, aby těhotenství bylo plánované. Genetické vyšetření obou partnerů je výhodné již v rámci péče před otěhotněním. Nejprve probíhá formou podrobného pohovoru s genetikem. Ten určí, zda by byla užitečná i některá další vyšetření. Pro ženy diabetičky ve fertilním věku je také podstatné, že schopnost otěhotnět je při nejčastějších typech cukrovky, v naší populaci tedy diabetu 1. i 2. typu, jen nevýznamně nižší než u ostatních žen.

Co byste mi poradila, pokud se jako diabetička rozhodnu otěhotnět?

Rozhodně o plánech na založení rodiny včas informujte svého diabetologa i gynekologa a řiďte se jejich doporučeními. Pokud nemáte některé závažné pozdní komplikace cukrovky, zejména poškození ledvin doprovázené snížením jejich funkce nebo těžké změny na oční sítnici, pravděpodobně těhotenství doporučí. Jednoznačně ovšem platí, že otěhotnět by nikdy neměly ženy s cévním postižením, zejména koronárních tepen na srdci. Těhotenství je pro takto nemocný organismus obrovskou zátěží, přímo ohrožuje život pacientky.

Kdy je nejvhodnější doba pro početí dítěte?

Početí dítěte musí být naplánováno na dobu, kdy je žena optimálně metabolicky kompenzována. Hladiny cukru v krvi se musejí maximálně blížit normálním hodnotám. Přísná pravidla pro kompenzaci je třeba dodržet po celé těhotenství. Ženy zejména s cukrovkou 2. typu léčené léky na cukrovku (perorální antidiabetika) je lépe převést na léčbu inzulinem již před plánovaným otěhotněním. Některé ženy s diabetem 2. typu na dietě lze i na počátku těhotenství léčit pouze diabetickou dietou. Ale je téměř jisté, že v druhé polovině gravidity bude nutná léčba inzulinem v několika denních dávkách.

Jaké zdravotní problémy nejvíce ohrožují plod?

Děti diabetických matek mají stále o něco vyšší procento vrozených vývojových vad. Opakovaně vysoké hladiny cukru v krvi, a zejména ketoacidóza, jsou prokázanou příčinou různých vývojových vad. Tyto děti jsou také více ohroženy výskytem poporodních komplikací. Bývají to diabetická fetopatie (to je poškození plodu), infekce po porodu, křeče a jiné neurologické obtíže. Pro plod také mohou být nebezpečné opakovaně velmi nízké hladiny cukru v krvi.

Bývají i nějaké typické méně závažné zdravotní problémy?

Diabetes je často doprovázen chorobami štítné žlázy. Příznaky těchto onemocnění se mohou poprvé objevit v těhotenství nebo po porodu. Proto je nutné věnovat pozornost padání vlasů, suché kůži, únavě, zimomřivosti, zácpě, zhoršení paměti. Nebo naopak nesnášenlivosti tepla, nervozitě, bušení srdce, průjmům. Ve druhém trimestru těhotenství se mohou vyskytnout typické potíže zhoršené přítomností diabetu, ať už vaginální mykózy, infekce močových cest, pálení žáhy, či brnění prstů, způsobené útlakem nervu v karpálním tunelu. Je nezbytné včas na tyto potíže upozornit svého diabetologa či gynekologa.

Musí těhotná diabetička podstoupit nějaká vyšetření navíc než ostatní ženy?

Co se týká diabetu, měla by navštěvovat specializované poradny pro těhotné diabetičky. Ne každý diabetolog se totiž této problematice věnuje. Porodnická sledování jsou u diabetiček častější než u zdravé populace. Ultrazvukové vyšetření plodu rovněž bývá prováděno vícekrát než u zdravých žen. Kritéria pro vyhledávání vrozených vývojových vad jsou přísnější. U řady žen je indikován odběr choriových klků (kordocentéza či CVS) nebo plodové vody (amniocentéza) a jejich podrobné vyšetření.

Doporučuje se speciální jídelníček?

Základem léčby každé cukrovky je diabetická dieta. V těhotenství vzhledem ke snaze o téměř normální hladiny cukru v krvi je třeba diabetickou dietu dodržovat velmi striktně. Po dohodě s ošetřujícím diabetologem lze zvýšit obsah sacharidů v jídelníčku. Základní diabetická dieta 225 g sacharidů na den může být zvýšena, například na 250 nebo 275 g sacharidů na den.

Rodí diabetičky v termínu?

Je vhodné, aby porod proběhl co nejblíže stanovenému termínu. Preventivní hospitalizace v posledních týdnech bývá doporučena, neboť plod je ohrožen náhlým úmrtím v děloze. Zejména tam, kde metabolická kompenzace byla v průběhu gravidity špatná.

Mohou ženy s cukrovkou porodit přirozeně?

Ano, porod lze vést spontánně vaginální cestou. I přes snahu o přirozený porod je u žen s diabetem větší procento císařských řezů. Dnes nepředstavuje ani spontánní porod, ani porod císařským řezem pro diabetičku a její dítě žádné větší riziko. Není třeba ani žádná zvláštní předporodní příprava. V průběhu porodu žena dostává infuzí současně glukózu a inzulin. Hodnoty hladiny cukru v krvi jsou ošetřujícím personálem pečlivě sledovány a udržovány v normálním rozmezí.

Proč děti diabetiček mívají vyšší porodní hmotnost?

Váha novorozence v tomto případě souvisí s kompenzací cukrovky. Hmotnost vyšší než 4 kg je známkou diabetické fetopatie, která se projevuje mimo jiné i těžší novorozeneckou žloutenkou. Tyto děti často trpí v období po porodu sníženými hladinami cukru v krvi (opakovanou hypoglykemií). Čím lepší kompenzace diabetu v těhotenství, tím menší porodní hmotnost dítěte, menší pravděpodobnost výskytu diabetické fetopatie a také menší pravděpodobnost výskytu vrozené vývojové vady či náhlého úmrtí plodu.

Vyžadují matka a dítě speciální poporodní péči?

V průběhu těhotenství vzroste výrazně spotřeba inzulinu. Není to známka zhoršení choroby, ale následek působení hormonů vylučovaných placentou. Po porodu potřeba inzulinu prudce klesá na hodnoty zhruba před otěhotněním. Diabetičky i jejich děti vyžadují podrobnější lékařské a ošetřovatelské sledování. K porodu je vždy přivolán dětský lékař. Kojení je maminkám s diabetem doporučováno, ale obvykle trvá kratší dobu než u žen nediabetiček.
Je téměř jisté, že v druhé polovině gravidity bude nutná léčba inzulinem v několika denních dávkách i tam, kde je cukrovka léčena mimo těhotenství jen diabetickou dietou.
Již nepoměrně menší riziko

Těhotenství diabetiček bývala v minulosti velmi riziková. Děti diabetiček se rodily dříve, často po porodu umíraly, mnohdy byly postiženy vývojovými vadami. Také úmrtnost a nemocnost diabetiček byla v souvislosti s porodem vyšší než u zdravých žen. Nyní je mateřská úmrtnost i úmrtnost narozených dětí srovnatelná se zdravou populací.

www.zdn.cz

Leave a Reply