Posted on

Stát se babičkou dnes je určitě jiné než stát se babičkou v době, kdy dnešní babičky byly maminkami.  Pro porovnání jsem zabrousila do statistických dat. Protože dnešní maminky jsou z generace sedmdesátých let, vybrala jsem pro srovnání data z roku 1975. A jak vidno, došlo zde ke značným posunům.  Především se zvýšil věk nevěsta to celkem o osm roků. Jestliže průměrný věk nevěst při jejich prvním sňatku byl v roce 1975 21,4 roku, v roce 2010 to bylo již 29,4.

Ruku v ruce s těmito údaji jde smutná skutečnost, že se prudce zvýšila rozvodovost. Jestliže v roce 1975 připadalo na 100 sňatků 26,9 rozvodů, v roce 2010 to bylo 65,9 rozvodů.  Ženy se dnes nejen později vdávají, ale také se stávají později matkou  – v roce 1975 to průměrně bylo, když jim bylo 22,5 roku a v roce 2010, když jim bylo 27,6 roku.

I když se v posledních letech bilance porodnosti trochu vylepšuje, stále mají dnešní ženy oproti generaci babiček co dohánět: v roce 1975 připadalo na 1000 obyvatel 19,1 živě narozených dětí, v roce 2010 to bylo jen 11,1 dětí.  Potěšující je pokles potratů: na 1000 obyvatel připadlo v roce 1975 7,6 potratů, v roce 2010 to bylo jen 3,7 potratů.

Dominantním trendem dnešní doby je nebývale vysoký nárůst podílu dětí, narozených mimo manželství. V roce 1975 bylo mezi živě narozenými takových dětí 4,5 %, v roce 2010 to bylo udivujících 40,3 %.  I když i v sedmdesátých letech byla u nás lékařská péče o rodičky i narozené děti na špičkové úrovni, dnešní maminky mají ještě vyšší pravděpodobnost, že jim ani při porodu ani v novorozeneckém či kojeneckém věku dítě nezemře: na 1000 porodů se snížil počet mrtvě porozených dětí a snížil se počet úmrtí novorozenců i úmrtí kojenců.

Ženy se dnes sice stávají matkami ve vyšším věku, než tomu bylo u jejich matek, ale vzhledem ke zvyšující se naději dožití se tento rozdíl svým způsobem vyrovnává – dnes se ženy babičkami stávají sice ve vyšším věku, ale zase v průměru se i vyššího věku dožívají. Jestliže v roce 1974 měly ženy naději dožít se 74,0 roků, v roce 2010 to bylo již 80,6 roků.  Tedy oproti roku 1975 se v  roce 2010 ženy poprvé vdávaly o 5,1 roku později a měly naději dožít se o 6,6 let déle. A pro dokreslení přidávám k uvedeným číslům ještě přehledný graf.

 

 

Leave a Reply