Posted on

  • Odběr krve na stanovení hCG – biochemický indikátor gravidity.
  • Vyšetření moče na přítomnost bílkoviny, glukózy a ketolátek.
  • Změření krevního tlaku.
  • Zvážení klientky.
  • Gynekologické vyšetření.


Žena by měla navštívit gynekologa 2-3 týdny po vynechání menstruace. Při prvním vyšetření v prenatální poradně se zaznamenávají údaje o těhotné do těhotenské kartičky a dostane informace o těhotenství. Těhotné ženě je také stanoven harmonogram dalších prenatálních vyšetření.
Současně je ženě odebrána i anamnéza, která je důležitá pro stanovení rizik v průběhu probíhajícího těhotenství. Anamnéza se týká hlavně:

  • onemocnění v rodině – infekční onemocnění, diabetes mellitus, vrozené vývojové vady,
  • onemocnění v osobní anamnéze těhotné,
  • onemocnění v gynekologické anamnéze – nepravidelnosti cyklu, léčená sterilita, záněty zevního a vnitřního genitálu, vrozené i získané vady rodidel,
  • sociální situace těhotné – partnerský vztah, zázemí, sexualita, abúzus návykových látek.

Leave a Reply