diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Centrální nervová soustava – rozdíly struktury i funkce v závislosti na pohlaví dítěte

MojeBříško.cz – těhotenství, porod, péče o dítě | Magazín o těhotenství, mateřství

Biologicky podmíněné rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou primárně dány hormonální produkcí. Ta je příčinou rozdílnosti ve struktuře i fungování mozku, resp. odlišného tempa jeho vývoje.

Vývoj mozku ovlivňují již v prvním trimestru těhotenství pohlavní hormony. Ty rozmanitým způsobem stimulují např. růst neuronů, působí především na jejich migraci. Větší produkce nervových buněk u plodů ženského pohlaví může sloužit jako jejich ochrana v případě poškození. Jedním z důkazů tohoto předpokladu se může stát větší četnost specifických poruch učení u chlapců.

Zrání a funkční specializace CNS je rovněž po narození u dětí různého pohlaví rozdílná. Mnohé z těchto rozdílů přitom nejsou přímo geneticky podmíněné, ale jsou, stejně jako v prenatálním období, vázány na působení pohlavních hormonů.

Je známo, že zrání mozkových struktur probíhá rychleji u dívek, nicméně jejich mozkové hemisféry jsou méně specializované. Právě ona menší vyhraněnost může být předpokladem k jejich větší odolnosti, zároveň umožňuje rychlejší a snadnější osvojení dovedností, které vyžadují simultánní koordinaci různých oblastí mozku. Jinými slovy – mozek dívek funguje globálnějším způsobem, což může být výhodné především na počátku školní docházky.

Naproti tomu mozek chlapců bývá uspořádán asymetričtěji. Celkové zrání je pomalejší, ale naproti tomu dochází k dřívější a striktnější funkční diferenciaci. Znamená to tedy, že pro chlapce je v porovnání s dívkami obtížnější dosáhnout potřebné souhry funkce obou hemisfér. To je právě jeden z možných důvodů jejich větších problémů ve škole.

Rozdíly v poznávacích schopnostech chlapců a dívek školního věku jsou i přesto velmi malé a s postupem času se ještě zmenšují, což je zřejmě dáno vlivem stejného způsobu vzdělávání. S jistotou lze prokázat pouze to, že chlapci mají lepší prostorovou orientaci, zatímco dívky disponují lepšími verbalizačními schopnostmi a intuicí.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Přečtěte si také:

  • Kdy koupat: špínaKdy koupat: špína Jak často koupat dítě záleží do velké míry na jeho věku. Novorozeně nejspíš stačí koupat dvakrát nebo třikrát za týden, pokud udržujete v čistotě oblast pod plenkami a myjete mu několikrát […]
  • SabrinaSabrina Svátek: 22.říjen Domácí podoby: Sabrinka, Rinka, Inka, Sába Původ: latinský Význam: z hranice, hraniční čáry Líbí se Vám toto jméno?
  • Příběh o mateřství a životě s dvojčaty 9/12Příběh o mateřství a životě s dvojčaty 9/12 Dva měsíce po vašem porodu jsme se odstěhovali do Itálie. Tady jsi Honzíku podstoupil magnetickou rezonanci, která potvrdila tvé onemocnění. Po rozhovoru s neuroložkou, která nám řekla, že […]
  • BrunoBruno Svátek: 11.červen Domácí podoby: Bruneček, Brunek, Brunko Původ:latinská podoba německého Brun Význam: hnědý, snědý, opálený, brunet Líbí se Vám toto jméno?  
  • Malý lupínek na hlavičce (fontanela)Malý lupínek na hlavičce (fontanela) Lebka novorozence není úplně zkostnatělá. Jednotlivé lebeční kosti jsou spojeny zatím jen blánou. Kde se švy lebeční kosti stýkají, tam vzniká větší blanitý prostor, který nazýváme […]
  • Fyzické změny v těhotenstvíFyzické změny v těhotenství Krev – množství krve se zvyšuje o 1000 – 1500 ml a množství plazmy o 35 %. Zmnožením plazmy se sníží hemoglobin a hematokrit. Často vzniká těhotenská anémie z nedostatku železa. V […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.