diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Činitelé podílející se na vývoji člověka – prostředí – 1. část

MojeBříško.cz – těhotenství, porod, péče o dítě | Magazín o těhotenství, mateřství

Vedle genetických dispozic se zásadním způsobem na vývoji dítěte podílí prostředí.To na dítě působí prostřednictvím interakce, ať již s lidmi či neživými objekty. Vývoj v rámci prostředí ovšem neprobíhá samovolně, je k němu zapotřebí určité míry aktivity (a to právě ze strany dítěte) či reakce na okolní podněty.

Samo prostředí bychom mohli rozčlenit do dvou zásadních sfér. První představuje tzv. fyzické prostředí, jež podněcuje kognitivní vývoj. To znamená, že primární důraz je kladen na oblast poznávací (myšlenkovou). Naproti tomu socio-kulturní prostředí přispívá k rozvoji specificky lidských projevů – např. verbální komunikace. Ve spojitosti s tímto druhem prostředí dochází k tzv. socializaci (odehrává se v konkrétním sociálním kontextu, ve spojitosti s dalšími lidmi), což je proces rozvoje společensky podmíněných zkušeností. Z toho vyplývá, že socio-kulturní prostředí sehrává při vývoji člověka nezanedbatelnou úlohu (význam sociálního učení pro přirozený vývoj dokládají případy dětí, které vyrůstaly mimo lidskou společnost – např. příběhy tzv. „vlčích dětí“).

Aspekty, které se podílí na socializaci lidského jedince, lze v zásadě rozdělit do několika kategorií. První z nich představuje společnost jakožto celek. Díky ní si lidé osvojují nejenom tentýž jazyk, ale také hodnoty či způsoby chování, které daná společnost vyznává. Druhá kategorie má mnohem užší vymezení – jedná se o sociální vrstvu. Ta lidskému jedinci obecná pravidla zprostředkovává a následně interpretuje. Jednotlivé sociální vrstvy se od sebe zásadním způsobem odlišují (např. nižší sociální vrstvy kladou důraz na rozdílné postavení mužů a žen, vyšší sociální vrstvy staví do popředí úlohu vzdělání). Třetí aspektem podílejícím se na formování lidské osobnosti představuje tzv. malá sociální skupina. Jak již ze samotného názvu vyplývá, tato kategorie se vyznačuje přímou interakcí jednotlivých členů. Typickým příkladem malé sociální skupiny je rodina, jakožto prostředí, které jako první ovlivňuje vývoj dítěte.

Literatura: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Činitelé podílející se na vývoji člověka – prostředí – 2. část

Přečtěte si také:

  • Když nadměrně pláčeKdyž nadměrně pláče Pláč je pro kojence komunikační prostředek, obvykle jím ozamuje hlad, žízeň, únavu nebo nepohodlí (opruzení, psychickou přetíženost). Snadná pomoc pro každou maminku je […]
  • Soutěžte o knihy s Nakladatelstvím FragmentemSoutěžte o knihy s Nakladatelstvím Fragmentem Termín trvání soutěže: do 11.11.2013 ... poté bude vylosován jeden výherce, který správně odpoví na otázky. Co je potřeba pro účast v soutěži? Přidejte se k fanouškům na […]
  • PřemyslPřemysl Svátek: 16.květen Domácí podoby: Přemek, Přemda, Přemouš, Myslík, Přemeček Původ: český Význam: vynikající mysli; ten, co vše dobře promýšlí Líbí se Vám toto […]
  • Angličtina – 5 minut denně – procvičujte i v těhotenstvíAngličtina – 5 minut denně – procvičujte i v těhotenství Procvičujte si angličtinu 5 minut denně. Každý den vytrhněte jeden list a ve volné chvíli vyluštěte křížovku, vyplňte cvičení nebo si přečtěte vtip či příběh. Poté list otočte a […]
  • Babiččino okénko aneb jak se změnila role dnešních babiček Babiččino okénko aneb jak se změnila role dnešních babiček Prvně bych ráda podotkla, že v naší zemi je obraz babičky doposud hodně ovlivněn povinnou četbou Babičky Boženy Němcové. V této nádherné knize má ústřední postava mírnou, vyrovnanou […]
  • Hodina zpívání ve zvěřinci – koncert JAROSLAVA UHLÍŘE pro SLANÉ DĚTIHodina zpívání ve zvěřinci – koncert JAROSLAVA UHLÍŘE pro SLANÉ DĚTI V neděli 26. února se od 15 h bude konat v Divadle Na Fidlovačce koncert Jaroslava Uhlíře s názvem  „Hodina zpívání ve zvěřinci - koncert pro SLANÉ DĚTI“. Vstupenky na koncert si můžete […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.