diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Činitelé podílející se na vývoji člověka – prostředí – 3. část

MojeBříško.cz – těhotenství, porod, péče o dítě | Magazín o těhotenství, mateřství

Vedle rodiny nezanedbatelnou úlohu při formování lidské osobnosti sehrává také vrstevnická skupina či škola.

Vliv vrstevníků zaujímá důležitou roli již v útlém dětském věku. Dítě si totiž právě zde uvědomuje svoji osobnost, kterou ostatní členové skupiny akceptují a přijatelným způsobem hodnotí. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, je ovšem zapotřebí jeho vlastního postoje. Ten musí být natolik pozitivní, aby se s ním byli schopni ztotožnit ostatní, musí být kooperativní a zároveň natolik dominantní, aby se dítě v rámci kolektivu svých vrstevníků bylo schopno prosadit. V případě, že není s to tyto předpoklady naplnit (což může být dáno např. výchovou ze strany rodiny), reakce okolí budou nepříznivé až negativistické, pak jej tyto zkušenosti (vyloučení z kolektivu) mohou ovlivnit na řadu let, v krajním případě na celý život (jako příklad lze uvést šikanu).

Vztahy s vrstevníky jsou významné nejenom v útlém dětství, ale také v období dospívání. Zde již ovšem neslouží primárně k prosazení své vlastní osobnosti. Vrstevníci slouží jako katalyzátor formujících se mezilidských vztahů. Tato sociální síť může sloužit jako zázemí, eventuálně i zdroj pomoci a opory v nepříznivých situacích. V případě, že by došlo k redukci těchto pout, je s největší pravděpodobností možné, že bude tato skutečnost působit jako negativní faktor, zatěžující psychiku jedince.

Nejenom vrstevníci se podílí na formování lidské osobnosti. Důležitou institucí, ovlivňující dítě i rozvoj jeho rozličných psychických funkcí, se stává škola. Důvodem je skutečnost, že každé školské zařízení rozvíjí nejenom poznávací schopnosti, ale zároveň působí také jako význačný socializační činitel, který modifikuje rozvoj určitých osobnostních vlastností a aspektů s tím souvisejících.

Vnější prostředí podle Bronfenbrennerova bio-ekologického systému je tvořeno několika vrstvami, přičemž každá z nich reprezentuje jinou úroveň vlivu, navzdory skutečnosti, že se vzájemně překrývají. První z nich představuje mikrosystém, který tvoří lidé, s nimiž je dítě v osobním kontaktu. Druhou vrstvou je tzv. mezosystém ovlivňující jedince pomocí vztahů a spojení mezi mikrosystémy. Exosystém utváří instituce a skupiny. S nimi člověk nemusí být v přímém kontaktu, ale i přesto jej zásadním způsobem ovlivňují. Makrosystém (nejsvrchnější složka) tvoří obecné názory, hodnoty či zvyky, která se objevují v rámci široké společnosti.

Literatura: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Přečtěte si také:

  • FrídaFrída Svátek: 2.srpen Domácí podoby: Frídička, Fríduška, Frídinka Původ: německý Význam: mír Líbí se Vám toto jméno?
  • Začínáme s koupánímZačínáme s koupáním První vykoupání novorozeného děťátka provádí obvykle dětská sestra za asistence matky poté, co je dítě i s matkou převezeno na oddělení rooming-in. Při koupání je vhodné řídit se některými […]
  • Sladidla a sladkostiSladidla a sladkosti Chuť na sladké potřebujeme každý z nás čas od času nějak uspokojit. Dnes se velká většina běžných sladkostí a dortíků sladí rafinovaným bílým cukrem. Jednoznačně stojí za to, naučit se […]
  • Průvodce těhotenstvím – týden po týdnu: 27. týdenPrůvodce těhotenstvím – týden po týdnu: 27. týden Změny vaší postavy začínají být evidentní, s čímž souvisí i řada problémů. Třebaže o mnohých zde již byla zmínka (např. pálení žáhy), přidávají se další. Změny těžiště těla vedou ke vzniku […]
  • Děti od 3 měsíců do 3 let: Co byste z lékárničky měli odstranitDěti od 3 měsíců do 3 let: Co byste z lékárničky měli odstranit Aspirin – může způsobit vážnou jaterní chorobu nazývanou Reyeův syndrom. Aspirin nedávejte žádnému kojenci nebo dítěti. Staré léky na předpis včetně antibiotik by neměl brát nikdo. […]
  • Angličtina od kojeneckého věku?Angličtina od kojeneckého věku? Akce Family Pointu probíhají 1x14 dní ve středu v 10.00 hod. ve Family Pointu, CRSP Josefská 1, Brno. Pokud se Akce Family Pointu koná na jiném místě, je to vždy uvedeno u jejího […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.