diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Činitelé podílející se na vývoji člověka – prostředí – 3. část

MojeBříško.cz – těhotenství, porod, péče o dítě | Magazín o těhotenství, mateřství

Vedle rodiny nezanedbatelnou úlohu při formování lidské osobnosti sehrává také vrstevnická skupina či škola.

Vliv vrstevníků zaujímá důležitou roli již v útlém dětském věku. Dítě si totiž právě zde uvědomuje svoji osobnost, kterou ostatní členové skupiny akceptují a přijatelným způsobem hodnotí. K tomu, aby byl tento předpoklad naplněn, je ovšem zapotřebí jeho vlastního postoje. Ten musí být natolik pozitivní, aby se s ním byli schopni ztotožnit ostatní, musí být kooperativní a zároveň natolik dominantní, aby se dítě v rámci kolektivu svých vrstevníků bylo schopno prosadit. V případě, že není s to tyto předpoklady naplnit (což může být dáno např. výchovou ze strany rodiny), reakce okolí budou nepříznivé až negativistické, pak jej tyto zkušenosti (vyloučení z kolektivu) mohou ovlivnit na řadu let, v krajním případě na celý život (jako příklad lze uvést šikanu).

Vztahy s vrstevníky jsou významné nejenom v útlém dětství, ale také v období dospívání. Zde již ovšem neslouží primárně k prosazení své vlastní osobnosti. Vrstevníci slouží jako katalyzátor formujících se mezilidských vztahů. Tato sociální síť může sloužit jako zázemí, eventuálně i zdroj pomoci a opory v nepříznivých situacích. V případě, že by došlo k redukci těchto pout, je s největší pravděpodobností možné, že bude tato skutečnost působit jako negativní faktor, zatěžující psychiku jedince.

Nejenom vrstevníci se podílí na formování lidské osobnosti. Důležitou institucí, ovlivňující dítě i rozvoj jeho rozličných psychických funkcí, se stává škola. Důvodem je skutečnost, že každé školské zařízení rozvíjí nejenom poznávací schopnosti, ale zároveň působí také jako význačný socializační činitel, který modifikuje rozvoj určitých osobnostních vlastností a aspektů s tím souvisejících.

Vnější prostředí podle Bronfenbrennerova bio-ekologického systému je tvořeno několika vrstvami, přičemž každá z nich reprezentuje jinou úroveň vlivu, navzdory skutečnosti, že se vzájemně překrývají. První z nich představuje mikrosystém, který tvoří lidé, s nimiž je dítě v osobním kontaktu. Druhou vrstvou je tzv. mezosystém ovlivňující jedince pomocí vztahů a spojení mezi mikrosystémy. Exosystém utváří instituce a skupiny. S nimi člověk nemusí být v přímém kontaktu, ale i přesto jej zásadním způsobem ovlivňují. Makrosystém (nejsvrchnější složka) tvoří obecné názory, hodnoty či zvyky, která se objevují v rámci široké společnosti.

Literatura: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

Přečtěte si také:

  • Ptačí omalovánkyPtačí omalovánky Vybarvi si svého ptáčka! Kniha potěší všechny milovníky omalovánek, kteří obdivují opeřené tvory. Najdete v ní nádherné exotické pávy, papoušky a kolibříky, důvěrně známé sýkorky, kachny […]
  • Emanuela, Emanuella, EmmanuellaEmanuela, Emanuella, Emmanuella Svátek: 26.březen Domácí podoby: Ema, Emča, Ela, Manuela, Manuška Původ: hebrejský Význam: Bůh je s námi Líbí se Vám toto jméno?
  • Na druhý břehNa druhý břeh Neuvěřitelná životní cesta z vězení až do celostátních deníků a Poslanecké sněmovny. Autobiografický příběh, ve kterém nechybí humor, vtipné repliky a hluboká zamyšlení nad […]
  • Příběh o mateřství a životě s dvojčaty 4/12Příběh o mateřství a životě s dvojčaty 4/12 Pan advokát Berticek se prý přihlásil do česko-italské asociace v Itálii a chce prý začít poznávat českou kultury, jestli prý je také tak zajímavá jako já, už prý byl dokonce na tradiční […]
  • Změny v těhotenství – Pohybový aparátZměny v těhotenství – Pohybový aparát vytváření bederní hyperlordózy, kompenzační cervikothorakální kyfóza bolesti zad ve III. trimestru cirkulující hormony vyvolávají uvolnění a hypermobilitu pánevních spojů zejména v […]
  • Akce pro veřejnost spojené s knihou Škoda nevařit – Kuchařka plná hudbyAkce pro veřejnost spojené s knihou Škoda nevařit – Kuchařka plná hudby 20.4. od 9:40 - beseda a autogramiáda pro studenty a veřejnost, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice, třída 4. E 25.4.2012 od 17.00 - autogramiáda a beseda […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.