Posted on

Je zapříčiněna změnou prostředí. Plod v děloze získává kyslík z krve matky a tato krev obsahuje méně kyslíku, který sloužil k dostatečnému zásobování plodu kyslíkem. Po porodu je dítě okysličováno plícemi a projevuje se u něj nepotřebné množství červených krvinek, jež se začnou rozpadat. Rozkladem červených krvinek  a následným rozkladem nebílkovinného pigmentu hemoglobinu jsou do krve uvolňována barviva. Ta jsou za normálních podmínek zpracovávána játry, kde se dále rozkládá, játra novorozence jsou však nezralá a dochází k hromadění bilirubinu, což vyvolává žlutavé zbarvení pokožky a očního bělma. Samostatně stojí hemolytická nemoc novorozenců,  jedná se o jakýsi poddruh kojenecké žloutenky. Příčinou je rozdílný Rh faktor matky a dítěte, v důsledku toho dojde k nadměrnému uvolnění bilirubinu.

Vznik

Novorozenecká žloutenka vzniká tedy rozpadem červených krvinek dítěte, ze kterých se uvolňuje krevní barvivo, odborně hemoglobin. Objevuje se kolem třetího až čtvrtého dne u více než poloviny novorozenců. Novorozenec má totiž ještě ze života v děloze  nadbytek krvinek. Doba  jejich přežívání je ale kratší než u dospělého. A tudíž je v krvi novorozence přechodně vysoká hladina rozpadových látek. O jejich vyloučení z těla se starají játra, odtud se pak rozpadové produkty odvádějí žlučí dále do střeva a pak formou stolice z těla ven. Protože ale potřeba odstranit rozpadlé červené krvinky a zejména jejich barvivo je vyšší než “čistící” schopnost organismu, tak se rozpadové produkty krevního barviva, zejména látka, kterou nazýváme bilirubin, ukládají ve tkáních  a zabarvují je do žluta.

Prevence

Prevencí novorozenecké žloutenky je časté a neomezované kojení. Kojený novorozenec se rychle zbavuje smolky, která obsahuje ve velkém množství bilirubin. Tím, že se vyloučí z těla, bilirubin se nedostane zpět do krve. Některé stavy mohou komplikovat porod a první dny života novorozence. Patří sem nízká porodní hmotnost, nezralost, infekce, nedostatek kyslíku pro plod před nebo během porodu, rozdílnost krevních skupin či podskupin a tzv. Rh-faktoru matky a dítěte. Právě uvedené faktory jsou pravidelně nebo velmi často provázeny novorozeneckou žloutenkou. V těchto případech se žloutenka objevuje dříve, již v prvním dnu po porodu, nebo trvá déle než u zdravého dítěte.

Neustupující žloutenka může být také příznakem vrozených vad trávicího systému, jako jsou například poruchy vývoje žlučových cest, poruchy funkce jater a jejich enzymů, vrozených vad látkové přeměny (metabolické vady), či nedostatečné funkce štítné žlázy. Jestliže hladina bilirubinu, rozpadové látky z červených krvinek, dosáhne určité hladiny, přistupuje se k léčbě novorozenecké žloutenky. Vyšší hladiny bilirubinu v krvi totiž mohou vést k poškození mozkových buněk dítěte a poruše jeho zdárného vývoje.

Léčení

Prvním stupněm léčení novorozenecké žloutenky je obvykle léčba modrým světlem (fototerapie), které bilirubin rozkládá na netoxický, ve vodě rozpustný produkt, který se snáze vylučuje žlučí a močí. Tím se žloutenka zmenší.

Vysoké hladiny bilirubinu způsobené konfliktem krevních skupin a pod­sku­pin, či Rh faktoru matky a dítěte, se někdy musí řešit tzv. výměnnou krevní transfúzí. V případě novorozenecké žlou­tenky, provázející infekci, vrozené vady apod., je základem léčby odstranění vyvolávající příčiny, tedy léčba infekce nebo řešení vrozené vady. Novorozenecká žloutenka u prospívajícího zdravého dítěte obvykle sama odezní do několika dní po porodu.

Je nutné tyto hodnoty pečlivě sledovat při každé vizitě. Pokud se vám zdá miminko více spavé, zabarvení kůže do žluta je větší, upozorněte na to lékaře. Zůstaňte raději ještě den, dva v porodnici, ať vaše miminko může s vámi zdravé jít domů. Čím vyšší hladina bilirubinu je v krvi, tím je miminko spavější, méně se budí na kojení a také méně přibývá na váze. Až přijdete domů a pokud jsou slunné dny, snažte se svoje miminko dávat k oknu, několikrát denně rozbalit. Napomůžete mu tak zbavit se žloutenky, co nejdříve. Sluníčko dělá divy.

Zdroj

Kniha – Mudr.M.Gregora, Kniha o těhotenství a dítěti (vydal Galén,Praha – 2009)

http://cs.wikipedia.org

Leave a Reply