Posted on

Při první návštěvě je stanoven termín porodu podle data poslední menzes. Tento je poté korigován podle ultrazvukového vyšetření v I. trimestru. Termíny porodů stanovené na základně prvních pohybů plodu, nebo podle data předpokládané oplozující soulože mají pouze informativní charakter.

Návštěvy v prenatální poradně

  • do 36. týdne po 4 týdnech
  • mezi 36. a 40. týdnem po týdnu
  • po termínu porodu 2x týdně 

Pravidelně prováděná vyšetření

  1. Sběr anamnestických dat, subjektivní potíže a stesky těhotné,
  2. zevní vyšetření těhotné, hmotnost, otoky, přítomnost varixů na dolních končetinách,
  3. krevní tlak,
  4. chemická analýza moče na přítomnost bílkoviny, glukózy a ketolátek,
  5. stanovení cervix skóre,
  6. od 24. týdne těhotenství detekce známek vitality plodu,
  7. od 38. týdne těhotenství je v týdenních intervalech prováděno KTG.

Leave a Reply