Posted on

Možná jste se s tímto pojmem již někdy setkali, možná to slyšíte poprvé. Hygiena zoubků našich nejmenších je opravdu nesmírně důležitá pro budoucí zdraví a jedná se o vizitku vás rodičů. Nepodceňujte zubní hygienu již od prvních zoubků. Chcete-li se dozvědět informace o tzv. medovém kazu, tak čtěte dál. Nedávno jsem se s ním setkala u jednoho chlapečka mé známé. Myslela jsem si, že už je to dnes spíše vzácnost, ale mýlila jsem se.

Takzvaný medový kaz se objevuje u dočasných zubů v kojeneckém věku a u batolat.
Počínající medový kaz se jeví jako změklá křídově zbarvená skvrna na sklovině, zpravidla pokrytá vrstvou zubního plaku.
Medový kaz vzniká v důsledku dlouhodobého působení škodlivin na zubní tkáně. Prakticky vždy se jedná o cukry.
Některé maminky po vzoru babiček namáčejí dudlík do medu, aby byl dítětem lépe přijímán. Nevědomky tak samy navozují stav, kdy se dítěti začínají kazit zuby.
Medový kaz nejčastěji postihuje retní plošky předních zubů, a může vzniknout ihned, jakmile se zoubky objeví v ústech.

Odvápnění skloviny postupuje po obvodu zubního krčku a vznikají tak rozsáhlé defekty zubu, které nelze ošetřit výplní. Tento typ kazu nazýváme cirkulární. Pokud není včas ošetřen, může způsobit odlomení korunky dětského zubu. Medový kaz postihuje skupiny zubů, někdy i celý chrup. Uklidňovat děti medovým dudlíkem se dnes naštěstí pro většinu maminek jeví jako nepřijatelné, a proto medový kaz ve své typické podobě ustupuje do ústraní.

Medový kaz však nahradil nový fenomén – kaz způsobený nesprávným používáním kojenecké láhve..

Tento typ zubního kazu se objevuje ve stejném věku jako medový kaz.
Kojenecká láhev slouží jako prostředek k podávání výživy a tekutin dětem. V praxi je však často využívána také jako zklidňující hračka či pomůcka pro uspávání dětí.
Podstatnou roli hraje obsah kojenecké láhve, hlavně z hlediska množství cukrů v podávaném nápoji. Riziko vzniku zubního kazu totiž významně stoupá v závislosti na množství přijatých cukrů, na frekvenci jejich příjmu a na době po kterou je povrch zubu přímému působení cukrů vystaven.
Cukry z potravy jsou mikroorganismy zubního plaku rozkládány na kyseliny, dochází k demineralizaci skloviny a vzniku zubního kazu.

Kaz z kojenecké láhve ve zkratce:

  • jedná se mnohočetný kaz, tzn., že postihuje v ústní dutině více zubů najednou

  • klinický obraz je velmi podobný medovému kazu, ale ne vždy má podobu cirkulárního, celý obvod zubu postihujícího kazu

  • nejčastěji bývá lokalizovaný na retních ploškách předních zubů

vzniká záhy po prořezání zubů

Ještě dnes se někdy setkáváme s výroky typu “Dětské zuby se nespravují, protože stejně vypadnou…”.
Na místě je však varovat před podceňováním významu dočasného chrupu.

Dočasné zuby mají tyto funkce:

  • slouží k ukusování a rozmělňování potravy

  • úplný dočasný chrup je předpokladem pro správnou tvorbu řeči

  • estetika: rozpadlý dočasný chrup může být dítětem samotným či okolím vnímán jako fyzický handicap

  • dočasné zuby udržují prostorové poměry v ústech pro budoucí prořezání stálých zubů, dojde-li k předčasné ztrátě dětských zubů, může to způsobit posun ostatních zubů a ztrátu místa pro prořezání stálého zubu – tak vznikají ortodontické vady ve smyslu neprořezání nebo nesprávného postavení stálých zubů, které často vyžadují nákladnou ortodontickou léčbu

  • děti postižené výskytem zubního kazu zbytečně sbírají nepříjemné zkušenosti v zubařském křesle, což může v dospělosti vést ke vzniku strachu ze zubního lékaře a dalšímu zanedbávání péče o chrup

Zdroj:

Kovářová J., Zouharová Z.: Pečujeme o zdravý dětský chrup, Computer Press, Brno 2011

www.i-zuby.cz

Leave a Reply