Posted on

Uvádíme tak, jak je deklarováno UNICEF. Jeho dlouhodobá realizace umožňuje nemocnicím získat statut tzv. „Baby friendly hospitals“, což je volně přeloženo značí přátelské k dětem. Plnění desatera zvyšuje počet úspěšně kojených dětí díky podpoře, která je maminkám po porodu plánovitě poskytována.

  1. Písemně vypracovaná strategie přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  2. Veškerý personál školit v dovednostech nezbytných k provádění této strategie (jak dítě přikládat, jak ošetřovat, kdy přikládat).
  3. Všechny těhotné ženy informovat o výhodách a technice kojení.
  4. Umožnit matkám kojení do 30 minut po porodu (podmínky k tomu vytvořit na porodních sálech).
  5. Ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí (techniky odstříkávání a skladování mléka).
  6. Nepodávat novorozencům žádnou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných přípravků (nedávat náhražky jako cukerné roztoky, čaje atd.).
  7. Praktikovat rooming-in – dítě ošetřováno matkou a s matkou po celou dobu hospitalizace, jestliže to zdravotní stav obou dovolí.
  8. Podporovat kojení podle potřeby dítěte /kojení on demad).
  9. Nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka apod.
  10. Povzbuzovat zakládání dobrovolných skupin matek pro podporu kojení a upozorňovat na ně matky při propuštění z porodnice

Péče o kojící ženy pokračuje samozdřejmě i v terénu po propuštění matky s dítětem domů z porodnice. Je zapotřebí matku ke kojení pozitivně stimulovat a zajistit jí podporu rodiny. Při potížích kojící ženě pomoci nasměrovat k odborníkům- laktačním poradkyním atd.

Zdroj:

Výživa kojenců a mladších batolat, Hana Hrstková, NCONZO, Brno 2003.

 

 

Leave a Reply