Posted on

Jsou označovány odchylky od normálního vývoje plodu, které vznikají v důsledku hyperglykémie (zvýšené hladiny cukru v krvi) během těhotenství, konkrétně během druhého a třetího trimestru, nejčastěji v důsledku gestačního diabetu (diabetu vzniklého v období těhotenství).

V této době jsou již vyvinuty všechny orgány plodu, tudiž nedochází ke vzniku vrozených vývojových vad, tak jak tomu může být u žen, které nemají dostatečně kompenzovaný diabetes (jejich hodnoty laboratorních parametrů diabetu nejsou v období otěhotnění příliš uspokojivé).

Typické dítě s diabetickou fetopatií má více než 4000 g, může mít novorozeneckou žloutenku, poporodní nízkou hladinu krevnho cukru, poruchy srážlivosti, sníženou hladinu vápníku v krvi.

Objevuje se i zvětšení některých orgánů, především srdce, které má za následek vznik poruch srdečního rytmu. Velký plod je pro rodičku zátěží v souvislosti s možnými rozsáhlejšími porodními poraněními.

Dítě je v pozdějším věku ohroženo vznikem obezity a cukrovkou 2. typu.

Leave a Reply