Posted on

Převážně v druhé polovině těhotenství přicházejí někdy bolestivé křeče lýtek, zejména při nataení nohy nebo při protahování na lůžku. Tyto křeče pravděpodobně způsobuje hormonální porucha z nedostatku vitamínu B1. Oznamte tuto potíž lékaři, který zavede léčení. Přepadne – li vás křec ve stoje ihned si sedněte, nebo aspoň se o něco opřete a nohu ohněte v koleně. Doma si lehněte. Skrčenou nohu rychle prohněte až do hloubky svalu asi jako těsto. Bolest poté rychle pomine, sval je však den, dva citlivý. Večerní koupele ve vlažné vodě také tyto křeče někdy omezují. Také se osvědčuje mít na lůžku nohy poněkud podloženy ve zvýšené poloze. Křeče v lýtkách mohou být však zaviněny rozšířenými žílami nohou. Jde o to, aby se křečové žíly v těhotenství ještě nezhoršily. Možnost zhoršení je dání zvýšeným nitrobřišním tlakem. Tento tlak ztěžuje v srdci ustavičně odtok žilní krve z dolních končetin, krev se hromadí v žílách a žíly povolují a rozšiřují se. Jste – li k rozšíření žil náchylná někdo v rodině má tuto vadu), předcházejte, je v těhotenství tím, že si podložíte nohy na lůžko tak aby byly asi o 10 – 15 cm výše než ostatní tělo. Vsedě, nenechte nohy viset dolů, podložte je na přisunutou židli, aby byly výše.

Leave a Reply