Posted on

Dětská klinika IPVZ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. obdržela dva přístroje od Nadačního fondu Kapka naděje. Hemodynamický monitor LiDCOPlus a přístroj pro astmatiky No Hypair FeNOv celkové hodnotě téměř jednoho milionu korun, byly zakoupeny díky finančnímu daru od společnosti Czech Property Investments, a. s. a výtěžku benefičního koncertu „Strom života a 7 splněných přání“, uspořádaného nadačním fondem.
Předání obou přístrojů proběhlo ve středu, 12. října 2011 na Dětské klinice Masarykovy nemocnice, za účasti Venduly Auš Svobodové, prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje, Elen Švarcové, ředitelky nadačního fondu a Mgr. Josefa Štolby, zástupce společnosti Czech Property Investments,
a. s. Na straně Krajské zdravotní, a. s. se předání daru zúčastnili zástupci vedení společnosti a zástupci Dětské kliniky. Přítomné přivítal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva spolu s Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat dárcům za oba přístroje určené dětským pacientům, a také vyzdvihnout nelehkou práci Nadačního fondu Kapka naděje, který mezi obdarované zařadil Masarykovu nemocnici již poněkolikáté.“, uvedl předseda představenstva. Primář Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. také poděkoval oběma dárcům, přítomným pak popsal funkce a přínos obou přístrojů při léčbě dětských pacientů, a s vrchní sestrou Marií Lulkovou, doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty, spolu s MUDr. Jiřím Madarem, náměstkem pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. a MUDr. Josefem Liehnem, náměstkem pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.Vendula Auš Svobodová a Elen Švarcová spolu se sestřičkami z Dětské kliniky rozdaly na oddělení dárky od Nadace společnosti LEGO, které měly pro hospitalizované děti připraveny. 

Doplňující informace o přístrojích
Hemodynamický monitor je určen pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných dětí s minimální zátěží pro dětský organismus a zobrazuje kontinuálně v reálném čase celou řadu srdečních, cévních a metabolických parametrů. Přístroj pro dětské pacienty je třetím zařízením obdobného typu v ČR. Přístroj pro astmatiky měří neinvazivním způsobem hodnoty vydechovaného oxidu dusnatého. Ze získaných hodnot lze monitorovat probíhající zánět u astmatu a hodnotit účinnost probíhajícího léčení. Podstatnou výhodou přístroje je jeho rychlost, přesnost a snadné použití pro lékaře.

Děkujeme, že s námi pomáháte
NF Kapka naděje

Zdroj: www.kapkanadeje.cz

 

Leave a Reply