Posted on

Nedonošený novorozenec je ten, který se narodil před 38. týdnem gravidity. Děti, které se narodí předčasně, tvoří 2/3 novorozenců s nízkou porodní hmotností a jsou ohroženy vysokou mortalitou a morbiditou. U novorozenců gestačně mladších je více vyjádřena nezralost orgánů a tkání. Dle zralosti se novorozenci dělí na extrémně nezralé (narození do 28. týdne gestace, hmotnost 500 – 999 gramů), velmi nezralé (do 32. týdne gestace, hmotnost 1 000 – 1 499g), středně nezralé (do 34. týdne gestace, hmotnost 1 500 – 1 999g) a lehce nezralé (do 38. týdne gestace, hmotnost 2 000 – 2 499g). Důvodem nezralosti může být onemocnění matky (onemocnění srdce, infekce, diabetes mellitus). Dalšími důvody nezralosti mohou být abnormality placenty nebo těhotenstvím indukovaná hypertenze.

Nedonošené děti mají sytě rudou pokožku, na které snadno vznikají eroze. Ušní boltce mají měkké s nedokonale vyvinutými chrupavkami. Genitál mají rovněž nezralý (u děvčátek velké stydké pysky nepřekrývají malé a u chlapců nejsou varlátka sestoupena v šourku). Na ploskách nohou a na dlaních nemají vyvinuté rýhování. Centrální soustava je také biochemicky, morfologicky a elektrofyziologicky nezralá. Vlivem nedostatečného množství podkožního tuku, velkého povrchu těla a nedokonalou termoregulací je nedonošený novorozenec termolabilní a je nutno jej ošetřovat v inkubátoru či na otevřeném vyhřívaném lůžku. Má také nezralou plicní tkáň a vlivem nedostatku surfaktantu u něho může dojít ke vzniku syndromu respirační tísně (RDS – Respiratory Distress Syndrom). Dále lze u nedonošeného novorozence předpokládat intoleranci stravy, jelikož má zpomalenou motilitu střev, menší sekreci trávicích enzymů a zpomalené vyprazdňování žaludku. Nezralost ledvin může vést k poruchám vnitřního prostředí, hyponatrémii, hypokalémii a acidóze. Mezi časté komplikace patří vznik infekcí a těžkých septických stavů.

Leave a Reply