Posted on

Kouření během těhotenství může způsobit závažné zdravotní problémy jak matkám, tak plodu. Jeho působení se také spojuje s předčasnými porody a dýchacími problémy. Odhaduje se, že příjmem nikotinu, během tohoto pro ženu důležitého období, způsobuje 20 až 30% případů nízké porodní váhy, až 14% předčasných porodů a zhruba 10% novorozeneckou úmrtnost.

U dětí matek, kterí kouří více než deset cigaret denně, je dvojnásobná náchylnost k onemocnění astmatem a stav astmatických dětí ještě více zhoršuje to, že jsou vystaveny účinkům cigaretového kouře.

Matky- kuřačky vdechují nikotin a oxid uhelnatý, který skrze placentu okamžitě putuje do organismu plodu a brání mu v získání živin a kyslíku, který potřebuje k růstu.

Pokud matky pokračují v kouření (nebo se ke kouření vracejí) po porodu, mohou tím svému dítěti připravit nedozírné škody. Nikotin do těla dítěte proudí společně s mateřským mlékem a mimo jiné může způsobit koliku, nevolnost, křeče nebo průjmy. Navíc může kouření citelně ovlivnit tvorbu mateřského mléka.

Co všechno může nikotin způsobit?

  • samovolný potrat

  • nesprávnou polohu plodu

  • poškození mozku dítěte

  • nízkou porodní váhu a poruchy růstu

  • výkyvy krevního tlaku dítěte

  • perinatální poruchy

  • mentální postižení

  • dýchací potíže

Doporučení: Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nekouříte, raději vůbec nezačínejte. Dítě, které se vyvíjí, potřebuje zdravý a čistý vzduch.

Zdroj: MUDr. E. Králíková, Kniha o těhotenství a dítěti, Praha 2009.

Leave a Reply