Posted on

Otcovská péče zpravidla vychází ze tří potřeb: jídla, spánku a hry, neboli najíst se, hrát si a večer bez odmlouvání spát.
Proto se mužská výchova soustředí na hru, v níž jíž učí své potomky loveckým dovednostem (soutěživosti a bojovnosti). Nerespektují rozdíly v psychice mezi chlapcem a dívkou, a tak dívky vychovávají stejně jako chlapce. Vedou je hecováním ke statečnosti a bojovnosti, neboť vychází z toho, že ješitnost je hnacím motorem lovecké soutěživosti.

Klasický příklad mužské péče o dětské potřeby zcela přesně vystihl film “S tebou mě baví svět”. Ano hlavně děti utahat, aby večer spaly a muži měli čas na svou zábavu. Nebezpečí úrazu či nemocí muži neřeší. Děti přeci musí něco vydržet, zvláště pak chlapci, jsou to přeci budoucí lovci. Muž dá dítěti svobodu lovce, dítě je spokojené a on taky. Čte si noviny a neřeší, jestli je dítě upatlané od přesnídávky až za ušima a s ním i půlka kuchyně, či jestli sedí na studené zemi a mohlo by nastydnout, nebo co strká do pusy, co drží v ruce (např.ostré špičaté předměty). Hlavně, že si hraje a je v klidu a nezlobí. Proto otcové nechápou, proč ženy jsou z péče o děti tak utahané a proč se kácí k zemi, když vidí následky otcovské péče.

Jistě jsou i muži, kteří zvládnout péči o dítě bez následků, ale ti musí projít ženskou převýchovou.

Začněte brzy

Zapojte se už v době těhotenství – mluvte o svých nadějích ve vztahu k dítěti, buďte u porodu. Od samého začátku se zapojte do péče o dítě. Je to rozhodující čas pro budování vztahu. Péče o dítě vás hormonálně “nastaví” a změní váš žebříček životních hodnot. Takže na to myslete! Otcové, kteří se o své děti fyzicky starají, jimi jsou postupně fascinováni a naladěni na ně (říká se tomu “pohlcení”). Muž se může stát odborníkem na to, jak uprostřed noci uspat probuzené dítě , např.s ním chodí sem a tam, houpá ho v náručí, jemně mu zpívá, zkrátka dělá cokoli, co pomáhá. Nevzdávejte se, jste-li v péči o děti nešikovný. Nesmiřte se s tím, požádejte o podporu a radu svou partnerku a další zkušené přátele. A buďte hrdí na svou zdatnost. I v případě, že máte náročné zaměstnání, využívejte víkendy nebo svátky, abyste byli se svým dítětem. Jakmile mu jsou dva roky, vybídněte občas partnerku, aby na víkend někam odjela a nechala vás s dítětem samotné (tak si ověříte, že jste schopni se o něho postarat).

Udělejte si čas

Tento požadavek je naprosto stěžejní. Dobře si to zapamatujte, že pro otce je následující věta tou nejdůležitější . “Pokud v práci běžně trávíte padesát pět nebo šedesát hodin týdně, včetně služebních cest, svou roli otce nezvládnete”. Vaši synové budou mít v životě potíže a bude to kvůli vám. Otcové musejí chodit domů včas, aby si se svými dětmi mohli hrát, smát se, učit je novým věcem a dovádět s nimi. Firemní život nebo malá živnost mohou být nepřáteli rodiny. Otcové často zjistí, že jedinou možností, jak to změnit, je přijmout nižší plat a trávit víc času s rodinou. Až vám příště nabídnou “služební postup” včetně delší pracovní doby a více nocí mimo domov, pořádně zvažte, zda šéfovi neřeknete, že litujete, protože na prvním místě jsou vlastní děti.

Projevujte své city

Svého syna můžete obejmout, držet kolem ramen, pošťuchovat se s ním a měřit s ním síly až do jeho dospělosti! Ale dělejte i něco poklidnějšího. Děti mají rády, když jim tiše vyprávíte příběhy nebo spolu jen sedíte, zpíváte si nebo si pouštíte hudbu. Říkejte jim, jak jsou skvělé, krásné, tvořivé a chytré (často a s neskrývaným citem). Pokud se vaši rodiče takto neprojevovali, budete se to muset zkrátka naučit.Někteří muži se obávají, že budou-li svého syna objímat, “zženští”. Není tomu tak, ve skutečnosti to může být právě naopak.

Uvolněte atmosféru

Svých dětí si skutečně užívejte. Jste-li s nimi jen kvůli pocitu viny nebo z povinnosti, nemá to smysl. Pak je i takzvaný kvalitně trávený čas mýtem. Zkoušejte nové věci a hledejte takové činnosti, které baví obě strany. Sejměte ze svých dětí tlak, že musejí “něco dokázat”. Trvejte na tom, že se budou podílet na chodu domácnosti. Omezte jejich sportovní či jiné aktivity ve volném čase. Zvolněte tempo, kdy jedna činnost střídá druhou, a získaný čas raději věnujte procházkám, hrám a povídání. Při jakékoli činnosti se vyhýbejte přehnané soutěživosti přesahující hranice dobré pohody. Neustále své děti učte všemu, co znáte.

Podílejte se na výchově

Někteří dnešní otcové jsou “pohodoví” tátové, kteří se sami nechtějí moc zatěžovat a všechny nepříjemné záležitosti přenechávají svým partnerkám. Podílejte se na rozhodnutích, dohlížejte na domácí úkoly a na práci v domácnosti. Najděte způsob, jak vyžadovat pořádek klidně, ale rozhodně. Děti nebijte, i když ty menší budete muset občas chytit a podržet. Trvejte na úctě k druhým. Nechovejte se tak, jako byste byli jedním z dětí. Naslouchejte jim a berte ohled na jejich pocity. Se svou partnerkou probírejte, jak budete celkově postupovat a co je potřeba změnit. Týmové rodičovství může mezi vámi a partnerkou vytvořit další pouto.

Zdroj

Kniha – Steve Biddulph, Výchova kluků – vydal Portál – rok 2006

http://www.pritelkyne.cz

Leave a Reply