Posted on

Porodní plán přinese žena do porodnice přibližně 1-2 měsíce před předpokládaným porodem. Porodní plán zkonzultuje s porodní asistentkou, která ženu upozorní, jestli nemá v plánu něco nereálného, technicky nesplnitelného. Na základě tohoto posouzení lze porodní plán ještě přepracovat, doplnit apod. Některé porodnice nemohou určitá přání a požadavky splnit, např. porod do vody v porodnici, která nemá k dispozici vanu, nebo odběr pupečníkové krve.

Porodní plán v konečné podobě je potřeba odevzdat 2-4 týdny před termínem porodu do své zdravotní dokumentace. Kopii porodního plánu si vezme žena s věcmi, které má připravené do porodnice.

Leave a Reply