Posted on

Pracovat doma bez rušícího šumu kanceláře a telefonátů kolegů v době, kdy se mi to hodí, a tempem, které mi nejlépe vyhovuje. Pro někoho ideál, pro druhého samotka za trest. Práce doma skutečně není vhodná pro každého, ale její úskalí bývají mnohdy skrytější, než si myslíme.

K práci doma, ať má podobu volnější spolupráce se zaměstnavatelem, drobného podnikání nebo tvůrčích aktivit na volné noze, se rozhodujeme po zralé racionální úvaze, mnohdy i s notnou dávkou idealistických představ. Kromě materiálních, technických, organizačních či právních konsekvencí má na úspěšné či neúspěšné budování kariéry z domova podstatný vliv psychická stránka osobnosti. Rozhodně ale nemůžeme stříhat podle jednoduché šablony a tvrdit, že odpovědný introvert dosahuje lepších výsledků a většího uspokojení než upovídaný extravert, jemuž schází každodenní kontakt s kolegy.

Přednosti domácí práce

Přednosti se zdají být jasné. Člověk nemusí denně nikam chodit a dojíždět. Nemuset do zaměstnání cestovat znamená i úsporu časovou a finanční. Navíc většinou poměrně přesně víme, co nás na domácím pracovišti čeká, zažíváme proto veskrze pozitivní pocit, že skoro vše máme pod kontrolou. Výhodou může být i fakt, že v den, kdy nás nečekají žádné pochůzky, jednání a schůzky s klienty, lze pracovat v oděvu, který nám nejvíce vyhovuje. Dítěti nemusíme shánět žádné hlídání, všechno zvládneme v pohodě samy.

Odvrácená strana volnosti

Zatímco v kanceláři nás kolegové neustále vyrušují či dokonce obtěžují, doma je možné vytvořit příznivější atmosféru. Neobejde se to ovšem bez poměrně vysoké úrovně kázně, odpovědnosti, cílevědomosti, vůle a vytrvalosti. Domov zpravidla nemáme motivačně spjat s usilovnou prací a s povinnostmi, chybí přímý tlak nadřízeného, zvnějšku daná struktura pracovního dne i “kontrolující” oči spolupracovníků. Pokud zrovna nehoří termín, mohou mít mocný vliv lákadla v podobě počasí stvořeného ke koupání nebo lyžování a další příjemné aktivity volného času.

Ani v domácím zaměstnání bychom neměli zapomínat na rozdělení času na pracovní a mimopracovní. Důsledkem nedodržování této zásady mentální hygieny bývá únava, ztráta koncentrace, snížení pocitu uspokojení z práce, zvýšení napětí a zpravidla i zhoršení vztahů s lidmi, se kterými je dotyčný pracovník nejvíce v kontaktu, tedy s členy rodiny.

Zdroj

časopis – Psychologie dnes – číslo 12/2007 – vydal Portál

Leave a Reply