Posted on

Byly doby, kdy ženy začaly rodit a přitom neměly vůbec ponětí o tom, co je čeká, o sexualitě a rozmnožování se nehovořilo a existovaly neuvěřitelné pověry a falešné představy o těhotenství i porodu. Zdaleka ne každý se odvážil klást otázky svému lékaři, který v mnoha případech ženě jednoduše řekl, co má dělat a co se s ní bude dít. Ženy neměly mnoho možností do tohoto důležitého rozhodnutí zasáhnout.

Jen představa, jaký obrovský strach musely ženy dříve mít, a ten jim nadcházející významnou událost zajisté neulehčil. Pocit, že určitým způsobem má žena kontrolu nad celou záležitostí a že spoluurčuje, co se během porodu bude dít, je pravděpodobně nejlepším lékem na utišení bolesti, jaký existuje. Ovšem rozhodnutí lze činit pouze na základě znalostí – a k tomu je kurs dobrým začátkem. 

V současné době si může těhotná ženy vybrat z nejrůznějších kurzů. Může chodit třeba na těhotenskou gymnastiku, kde nebude provádět pouze tělesná cvičení, ale kde získá i mnoho informací o těhotenství a porodu a může si vyměňovat poznatky s jinými ženami. Společně se svým partnerem nebo doprovodem může také absolvovat jeden z mnoha nabízených porodních kursů. Na kursu porodní jógy se naučí soustředit na věci, které se dějí v jejich těle a s jejich tělem. Haptonomie je zase směr ve fyzioterapii, který klade důraz na dotýkání se, pomůže ženě navázat ještě před narozením kontakt s jejím dítětem.

Mensendieckova metoda je nauka o pohybu a v takto vedených kursech se žena naučí ovládat své svaly, především jak a kdy je může nebo musí uvolnit. Také jednotlivé porodnice organizují kursy pro matky nebo rodiče, na nichž mnoho informací poskytují odborníci, např. lékaři, porodní asistentky a dietní sestry.

Posílení svalů, které jsou při porodu přímo zapojeny, povede ke snadnějšímu a příjemnějšímu porodu. Mnoho nemocnic z tohoto důvodu pořádá předporodní kursy, které zahrnují cvičební a relaxační techniky. Existují ovšem i nezávislé organizace, které pořádají kursy cvičení pro těhotné – některé se dokonce zaměřují na speciální typy porodů. Pokud žena řekne lékaři, že si přeje porodit vestoje nebo v podřepu, pak jistě doporučí určité cviky posilující záda, boky, pánev a stehna.

Co v kursu očekávat

Hlavním úkolem rodičovských kursů je poskytnout informace, které budoucí rodiče uklidní a ujistí. Jsou zvláště užitečné pro rodiče, kteří čekají své první dítě.

 • Seznámí budoucí rodiče s procesem těhotenství a porodu, včetně ženské anatomie a fyziologie, a věnují se změnám, které u ženy a u plodu nastanou během celého těhotenství. Lektoři s budoucími rodiči též proberou lékařské postupy, které mohou očekávat, a vysvětlí jejich důvody. Také jaké medikamenty lze využít k tišení bolestí.
 • Možné polohy při porodu a způsob jakým partner může pomáhat a podporovat.
 • Lektoři ženu naučí, jak správně relaxovat, dýchat a cvičit. Tyto techniky pak pomohou při samotném porodu, přispějí ke snížení porodních bolestí a dají pocit jistoty, spojený s tím, že žena ví, co nastane. Partner se naučí, jak ženu namasírovat a ulevit jí tak od bolesti.
 • Lektoři vysvětlí, co se děje během jednotlivých stádií porodu, a poskytnou rady týkající se kojení. Také poradí, jak novorozence koupat a oblékat, jak vyměňovat plínky, či jak krmit z kojeneckých lahví.

Jak vybrat kurs

 • Vyhledat kurs, který propaguje přístup, jež ženu nejvíce oslovil. Pokud se chce žena dozvědět mnoho faktů, čísel a informací, zvolí si kurs, který toto nabízí. Pokud však má zájem o porod jiným, než tradičním způsobem, měla by hledat kurs, který věnuje pozornost alternativnímu porodu.
 • Chce-li se žena dozvědět, jací jsou ostatní rodiče, může si najít kurs s matkami, které jsou přibližně stejného věku a mají podobné zázemí.
 • Vybrat kurs tak, aby zapadal mezi pracovní činnosti a ostatní povinnosti.
 • Zvolit kurs v okolí bydliště. Vyhnout se tak pokušení vynechávat lekce.
 • Zjistit, zda vybraný kurs může navštěvovat i partner či jiná osoba, která bude ženu doprovázet k porodu.

Jak najít kurs

 • Gynekolog či porodní asistentka mají veškeré informace o kursech v okolí bydliště ženy.
 • Telefonní čísla a adresy různých kursů najde žena také na internetu

Leave a Reply