Posted on

Vlivem děložních kontrakcí se otevírají porodní cesty. Tato fáze trvá průměrně u prvorodiček 10-12 hodin, u vícerodiček 6-8 hodin. Stahy děložní (kontrakce) se zesilují a intervaly mezi nimi se zkracují. V závěru bývají kontrakce po 2 až 3 minutách. Branka děložní se postupně otevírá (přibližně až na 10 cm) a hlavička plodu vstupuje do malé pánve. Personál porodního sálu v pravidelných intervalech vyšetřuje rodičku před pochvu – kontroluje, jak se otevírají cesty a jak postupuje hlavička. Dále monitoruje stav plodu kardiotokografem (přístroj zaznamenávající na papír srdeční akci plodu a současně intenzitu děložních stahů). Při fyziologickém porodu se natáčí přibližně každé 2 hodiny 20 minutový záznam. V případě, že porodní asistentka či lékař shledá, že porod neprobíhá úplně v pořádku, může se plod monitorovat kontinuálně. Rodička se může v první době porodní volně pohybovat a dělat to, co jí nejvíc vyhovuje.

Kontrakce, rozpínání porodních cest a také tlak postupující hlavičky na okolní orgány bývají obvykle vnímány bolestivě. Úkolem personálu je – mimo jiné – navrhovat možnosti, jak lépe bolesti snášet. A nemusí se nutně jednat o farmakologické metody. Bolesti může zmírnit například změna polohy, masáže, aplikace tepla nebo chladu na určité oblasti těla, teplá sprcha, sugesce, hypnóza, akupunktura, akupresura, elektroanalgezie, aromaterapie… Z farmakologických metod se u porodu využívají celkově aplikované léky proti bolesti ve formě injekcí nebo čípků, obstřiky bolestivých míst či aplikace analgetických látek do páteřního kanálu (epidurální* nebo spinální** analgezie).

Druhá doba porodní

Leave a Reply