Posted on

Nejprve se musí zabránit prochladnutí novorozence tím, že se umístí pod tepelný zdroj, osuší a zabalí. Odsátí dýchacích cest se rutinně neprovádí, pouze při obtížích jako je zkalená plodová voda či resuscitace. Pokud je odsátí dýchacích cest indikováno, postupuje se v pořadí odsávání z dutiny ústní, poté z nosu. Dále se provádí ošetření pupečního pahýlu, který se zaškrtí umělohmotnou svorkou. Změření a zvážení novorozence není nutné provádět přímo na porodním sále, může se odložit na později.

K identifikaci dítěte slouží speciální nerozpojitelný náramek, na kterém je mimo jiné napsáno jméno dítěte a jméno matky. Dále se gentianovou violetí (vodným roztokem) napíše na stehýnko dítěte jeho příjmení a na ruku se mu uváže číslo shodné s číslem matky. Označení se může lišit podle porodnice. Následujícím krokem je kredeizace (prevence neonatální konjunktivitidy – zánětu spojivek). V nemocnicích v České republice se provádí Ophthalmo Septonexem.

K posouzení poporodní adaptace novorozence se užívá tzv. Apgar skóre. Hodnotí se srdeční frekvence, dýchací pohyby, barva kůže a sliznic, svalový tonus a reakce na podráždění v 1., 5. a 10. minutě po porodu. Výsledné skóre se získá sečtením bodů za jednotlivé parametry. Normální hodnota je 8 až 10. Pokud je hodnota pod 7, doporučuje se hodnotit i po desáté minutě každých 5 minut.

K prevenci krvácivé choroby (morbus haemorhagicus neonatorum) se podává vitamín K v dávce 1 mg, pokud má novorozenec hmotnost více jak 1500 gramů, a 0,5 mg, pokud je hmotnost novorozence nižší jak 1 500 gramů. Také se podává novorozencům, jejichž matky užívají antikonvulziva. První dávka vitamínu K se aplikuje intramuskulárně nebo intravenózně. V indikovaných případech se pokračuje perorálně v týdenních intervalech do 1 měsíce věku. U kojených dětí se doporučuje podávat 1 mg vitamínu K každý měsíc až do věku 6 měsíců.

Leave a Reply