Posted on

Období šestinedělí je právem také nazýváno „jiným stavem“, stejně jako těhotenství. Časté jsou obrovské výkyvy nálad s výbuchy bezdůvodného smíchu nebo záplavy slz bez jakýchkoliv příčin. Výjimkou není ani absence mateřského citu a pocitu štěstí z mateřství – zvláště po operativních porodech, kdy je matka od dítěte oddělena.

Poporodní blues

Masívní hormonální pokles a také radikální fyzická proměna ženy má během dvou týdnů po porodu za následek psychický stav s již výše zmíněnými psychickými příznaky.

K takovém matce by mělo její okolí přistupovat velice citlivě a s pochopením. Mělo by jí pomoci adaptovat se na její novou roli a zároveň jí poskytnout prostor pro ni samotnou.

Poporodní deprese

Tento psychický stav může u matky nastat kdykoliv během prvního roku po porodu. Často se deprese prohlubuje, ale žena dostatečně vnímá své aktivity a okolí, orientuje se v čase. V takovém případě je na místě pod dohledem psychologa a podpory okolí změnit rytmus dne a ubrat matce na jejich zodpovědnostech v domácnosti. Podání léků však není nutné.

Poporodní (laktační) psychóza

Toto vážné psychické onemocnění postihuje asi 2 matky z tisíce. Je to porucha psychiky, která dřímá v organizmu ženy již dávno před těhotenstvím a je zpravidla aktivována velkou hormonální poporodní změnou. Nastupuje v období mezi druhým a čtvrtým týdnem po porodu a matka při něm ztrácí kontakt s realitou a často má halucinace. V takovém případě je nevyhnutelná hospitalizace s podáváním léků.

Nejnovější studie prokázaly, že matka zvládá psychózu daleko lépe, pokud kojí. Kojení je však rozhodně nutné pod odborným dozorem.

Autor: Jana Kučvová, laktační poradkyně – matka

Leave a Reply