Posted on

O Rh faktor se starat nemusíte, chodíte–li pravidelně do poradny. Všechno za vás zařídí spolehlivě lékaři. A co je však Rh faktor? Znáte však skutečnost že krev lidí není úplně stejná, liší se od sebe a zařazujeme ji do jednotlivých skupin: A, B, AB, 0. Při krevním převodu nejde dát pacientovi krev libovolného dárce ale zase jen takového, který má stejnou krevní skupinu. Při pokusech na opicích se v červených krvinkách objevily látky, způsobující pohromu v červených krvinkách jiného živočicha, který tyto látky neměl. Od slova Rhesus (opice) byla vzata počáteční dvě písmena jako název této látky- Rh faktor. V několika procentech se objevují neshody mezi manželskými páry, muž jej má a žena ne, nebo obráceně. Jestliže žena nemá Rh faktor je Rh negativní a plod je po otci Rh pozitivní, může velmi vzácně vzbudit faktor otce v matčině krvi tvorbu protilátek. Krev matčina pak zaútočí na krev dítěte. U prvního dítěte je tvorba protilátek malá, dítě vyvázne, rovněž tak druhé, ale další děti se mohou rodit těžce poškozené, nebo mrtvé, se žloutenkou, chudokrevností. V takových případech se ihned po porodu, vymění krevním převodem dítěti krev.

Leave a Reply