Posted on

Velmi důležitým nástrojem prenatální péče je těhotenský průkaz. Pro porodníka je těhotenský průkaz přehledným informátorem o stavu a průběhu těhotenství sledované těhotné. Těhotenský průkaz je stanoven Českou gynekologickou a porodnickou společností. V průkazu se vyskytuje místo pro záznam patologií, poznámky porodníka i těhotné, informace o těhotné, prodělaná vyšetření atd. Průkazka je majetkem těhotné a ta by ji měla nosit vždy při sobě. Obsahuje základní i speciální vyšetření a záznamy nutné jak pro těhotenství, tak pro samotný porod.

Protože obsahuje množství různých zkratek, pokusíme se Vám vysvětlit vše tak, aby jste se v průkazce vyznala. Vzhled i obsah těhotenských průkazů se může lišit.

Rodinná anamnéza

 • dědičná onemocnění
 • náhlá úmrtí novorozenců

VVV

 • vrozené vývojové vady v rodině

osobní anamnéza
gynek. anamnéza
gynek. onemocnění

 • cave = pozor
 • TP = termín porodu
 • PM = poslední menstruace
 • UZ = termín porodu podle UZV
 • MD = mateřská dovolená
 • PP = první pohyby

Někdy je dobré přiložit do průkazky s anamnézou některá odborná vyšetření, nebo odborné zprávy o základních onemocněních matky.

Laboratorní vyšetření

 • KS = krevní skupina
 • RH = faktor identifikace +,- krve
 • KO = krevní obraz
 • Trombo = krevní destičky
 • Protilátky = na senzitivitu
 • OŚullivan = orientační test na přítomnost cukrovky v těhotenství
 • O GTT = zátěžový test na cukr
 • Moč + sed = vyšetření moče na přítomnost bílkoviny, cukru, acetonu
 • Mikrobiologie = odběr kultivace z pochvy
 • GBS = vyšetření moči na kultivaci, symptomatická bakteriurie
 • Syfilis = k vyloučení přijíce
 • Hepatitis B = k vyloučení žloutenky
 • HIV = k vyloučení AIDS
 • Další: Obvykle Toxoplasmóza Vyšetření SZ

Porodnické vyšetření

 • datum = den vyšetření
 • týden těhotenství = ve kterém se právě nacházíte
 • hmotnost = vaše váha, jak přibíráte
 • moč = papírkovou metodou zjištění bílkoviny, cukru, acetonu
 • TK = krevní tlak
 • Poloha plodu = jak miminko leží
 • PPH = poloha podélná hlavičkou
 • PPKP = poloha koncem pánevním
 • CS = cervix skóre = jak dlouhý je děložní čípek
 • P = pohyby plodu zaznamenané matkou
 • Subjektivní nález lékaře
 • Podpis, kdo vyšetřoval

Ultrazvuková vyšetření

 • První UZ se provádí na zjištění gravidity – platí pojišťovna
 • Druhé UZ se provádí jako výběrové v 11-13 týdnu, hradí si pacientka
 • Třetí UZ se provádí ve 20. týdnu – hradí pojišťovna
 • Někdy se v tuto dobu provádí tzv. genetické UZ – hradí pojišťovna
 • Čtvrté UZ se provádí mezi 30 – 32 týdnem, hradí pojišťovna
 • Ostatní UZ jsou výběrová a záleží na důvodu, proč toto vyšetření požadujeme
 • PV = plodová voda
 • PL = placenta
 • AS = akce srdeční
 • DS = dolní děložní segment

 

 • Cytologie = odběr stěru z hrdla děložního
 • Kolposkopie = prohlédnutí děložního čípku optikou
 • Triple test = odběr krve na vyhledávání chorob : Downova syndromu a rozštěpu neurální trubice
 • Amniocentéza = odběr plodové vody u indikovaných případů
 • Jiné = je-li zapotřebí odborné vyšetření : oční, ortopedické apod.
 • Genetika = je-li v anamnéza VVV

Příprava na porod

 • Jméno nemocnice, kde plánujete rodit
 • Datum, kdy jste byla předána do poradny nemocnice svou ambulancí
 • Jméno praktického lékaře pro děti a dorost
 • PN = číslo pracovní neschopnosti, kdy byla vystavena, kým, kdy byla ukončena
 • MD = nástup na mateřskou dovolenou
 • Jiné důležité sdělení

Leave a Reply