Posted on

Na každé dítě voláme křestním jménem, a to co nejčastěji to půjde. Dítě si tak uvědomuje své jméno a mi mu pomáháme třeba při nějaké činnosti…. “Co to dělá Alenka?” “Vykoupeme Alenku”. “Alenka si hraje…” A spousty takový kratičkých vět, kterýma mu  pomáháme zapamatovat si jméno. Většinou se stává, že dítě potom jméno říka ve 3. osobě. “Mami…, ještě Jirka je tady.” Děti, které mluví ve větách, zvládají odpovídat na otázky “Kdo jsi?” “Kdo je to?”. S přibývajícím věkem si začíná dítě osvojovat zájmeno “já”. Velká batolata by měla znát i své příjmení. Takže výsledkem ke štěstí je to, že musíte neustále malému dítěti říkat jeho jméno a opakovat ho i při vašich hrách. Tak to vše půjde snadněji.

Leave a Reply