Posted on

Vyšetření hrudníku

Na hrudníku se sleduje jeho souměrnost, klenutost a pečlivě se prohmatají klíční kosti. Při obtížnějším porodu se může stát, že se klíční kost zlomí. Při lehkém pohlazení bříšky prstů je cítit nerovnost a praskání. Při zlomenině klíční kosti se s novorozencem musí manipulovat opatrně, dítě se nebere za končetinu na postižené straně. V prvním týdnu se novorozenec nepokládá na bříško. Jiné opatření není nutné. Během 3 – 4 dnů se kosti spojí svalkem (vznikne boulička), ten se pak zvolna zmenšuje, tuhne a zpevňuje. Při vyšetření hrudníku lékař vyšetří i prsní žlázy. Dále poslouchá srdeční ozvy a dechové fenomény. Tlukot srdce může být lehce nepravidelný v závislosti na nádechu a výdechu. Zrychlení (nad 160 tepů za minutu) nebo i zpomalení (pod 100 tepů za minutu) bývá známkou onemocnění. V prvních dnech může lékař objevit šelest na srdci, který většinou mizí 4. – 5. den po porodu. Mohou se objevovat i šelesty, jejichž intenzita stoupá a příčinou bývají vrozené srdeční vady. Poté je potřeba novorozenci provést ultrazvukové vyšetření. Dýchání dítěte ve spánku je lehce nepravidelné, ale klidné. Lékař sleduje, zda se nevyskytuje souhyb nosních chřípí, vpadávání podklíčkových jamek, podžebří a prostoru mezi žebry při nádechu, což by bylo známkou dechové tísně. Pískavý nádech (inspirační stridor) může být způsoben nezralostí hrtanových chrupavek a vymizí sám s vyzráním těchto struktur.

Vyšetření novorozence v porodnici 3.část – Vyšetření břicha

Leave a Reply