Posted on

Od 1.4. 2012 se v souvislosti s nástupem platnosti Zákona o specifických zdravotních službách zvyšuje počet IVF cyklů s embryotransferem, na které je možno čerpat částečnou úhradu ze zdravotního pojištění formou spoluúčasti, ze 3 na 4, a to v případě že žena bude mít během prvních dvou IVF cyklů transfer jednoho embrya. 

V případě, že budou během prvních dvou cyklů transferována embrya dvě, platí dosavadní varianta úhrady maximálně 3 IVF cyklů s embryotransferem.

Pokud žena absolvovala dva embryotransfery s přenosem pouze jednoho embrya ještě před nástupem platnosti zákona,  bude mít rovněž nárok na celkový počet 4 IVF cyklů s příspěvkem ze zdravotního pojištění.

Uvedený zákon sleduje celosvětové trendy v poklesu transferovaných embryí, což zásadně snižuje rizika komplikací v souvislosti s vícečetných těhotenstvím. Podobné zákony omezující počet transferovaných embryí platí i ve Velké Británii, Švédsku nebo Belgii, kde během několika let došlo k zásadnímu poklesu vícečetných těhotenství a tím ke snížení rizik a zdravotních komplikací u matek i narozených dětí.

více info na : Centrum reprodukční medicíny a preimplantační diagnostiky, Brno, Viniční 235
Zdroj: repromeda.cz

Leave a Reply