Posted on

Diagnostiku těhotenství zprostředkovávají prenatální porady. Prenatální poradny byly vytvořeny z důvodu prevence. To znamená kvůli časnému záchytu patologických stavů (patologického těhotenství). V současné době je systém prenatálních poraden, kde jsou v pravidelných intervalech vyšetřovány, léčeny a informovány ženy o stavu jejich těhotenství. 

Známky těhotenství

Nejisté

  • morfologické a funkční změny, které se projevují mimo rodidla ženy,
  • změny psychické (proměnlivost nálad, dráždivost, melancholie),
  • změny neurovegetativní (závratě, únavnost, bušení srdce, ranní nevolnosti a zvracení, změny chuti, polakisurie),
  • změny somatické (pigmentace na kůži, hromadění tuku).

Pravděpodobné

  • vztahují se k morfologickým a funkčním změnám na rodidlech,
  • zvětšení a prosáknutí čípku a dělohy,
  • zvětšení prsů a jejich zvýšená pigmentace.

Jisté

  • objektivní průkaz plodu (SONO)
  • ozvy plodového srdce (stetoskop, CTG monitoring) 120-150/min – slyšitelné od 20. týdne stetoskopem
  • pohyby plodu (20. týden u prvorodičky, 18. týden u vícerodičky

Leave a Reply