Posted on

Porodit dítě dlouho po třicítce a mnohdy až před čtyřicátými narozeninami není u nás v současnosti nic neobvyklého. Některé ženy odkládají mateřství co nejdéle, nouze není ani o tatínky po padesátce. Většina lidí ví, že těhotenství starších žen je spojeno s riziky, ale jaká rizika to vlastně jsou? A co starší otcové? Ideální věk ženy pro otěhotnění a porod dítěte je z biologického a genetického hlediska mezi dvaceti a třiceti lety. Žena je v této době fyzicky zralá, má stabilizované ovulační cykly a dostatečně kvalitní vajíčka ve vaječnících. Plodnost ženy dosahuje svého maxima. V tomto období je také velmi nízké riziko výskytu genetických vad a pravděpodobnost spontánního potratu. Žena je zkrátka nejlépe připravena donosit plod bez komplikací.

Problémy rostou s věkem

Po třicítce se u žen snižuje kvalita vajíček a stoupá riziko chromozomálních vad plodu. Platí to pro Downův syndrom, o kterém se mluví nejčastěji, existují ale i jiné syndromy (Patauův, Edwardsův), neméně závažné. Vzrůstá i riziko vzniku srdečních vad a vrozených vývojových malformací u plodu. Z tohoto důvodu je všem těhotným nad 35 let doporučen odběr plodové vody, amniocentéza, která umí některé vady odhalit. Vyšetření ale není povinné. Záleží na těhotné, zda amniocentézu podstoupí či nikoliv. V poslední době se mluví o možnosti zvýšit věkovou hranici pro indikaci amniocentézy na 37 let. U těhotenství starších matek hrozí i větší riziko spontánního potratu, předčasného porodu a úmrtí plodu. Uvádí se i větší frekvence vícečetných těhotenství. Roste i riziko vzniku tromboembolické nemoci, samozřejmě daleko víc u matek, které mají k trombózám vrozené sklony.

S rostoucím věkem matky se pochopitelně častěji vyskytují těhotenské komplikace jako těhotenská cukrovka, vyšší krevní tlak a otoky. Na druhou stranu ale čím jsou ženy starší, tím lépe svoje tělo znají a těhotenské komplikace je nemusí zaskočit tolik jako dvacetiletou prvorodičku. I subjektivně mohou dyskomfort spojený s těhotenstvím snášet lépe, pokud nejsou těhotné poprvé a vědí, co těhotenství obnáší.

Nebojte se zbytečně

Netřeba ale strašit samými negativy, není důvod se předem přehnaně obávat. I přes uvedená rizika znamená ve většině případů těhotenství i dlouho po pětatřicítce porod naprosto zdravého miminka. Navíc prenatální péče je v naší republice na špičkové úrovni, existuje velmi propracovaný systém testů a screeningových vyšetření ve snaze zachytit maximum vrozených vývojových vad. Kromě už zmíněné amniocentézy jsou to zejména podrobná ultrazvuková vyšetření ve 12. a 20. týdnu těhotenství.

I čtyřicátnice má velkou šanci bez větších komplikací donosit a porodit zdravé dítě. Nicméně je dobré si připustit, že nějaký problém nastat může, a nebát se využít všech možností vyšetření a péče, které nám současná medicína nabízí. Chybu také určitě neuděláte, pokud před otěhotněním navštívíte svého obvodního lékaře a necháte si zkontrolovat tlak, EKG, funkci štítné žlázy, hladinu cukru v krvi atd. A samozřejmě budete zdravě žít, jíst kvalitní stravu, budete se hýbat, pozitivně myslet, nebudete kouřit a zbytečně si huntovat tělo.

Umělé oplodnění není všespasitelné

Jaké důvody vedou ženy k mateřství v pozdějším věku? Některé z kariérních důvodů mateřství odkládají a dítě si pořídí až daleko po třicátých narozeninách. Nebo jim k početí chybí ten správný partner. Také manželské páry, jimž děti pomalu odrostly, zatouží kolem čtyřicítky po miminku. Nezřídka zakládají ženy druhé rodiny po rozchodu s otcem prvních dětí a chtějí v novém svazku společného potomka s novým partnerem.

Všechny důvody jsou pochopitelné, ale na druhou stranu i tak není radno s mateřstvím příliš otálet a nechat se uspokojit falešným pocitem, že se v případě největší nouze spolehnu na metody umělého oplodnění. Ani možnosti dnešní medicíny nejsou nekonečné. Spolu s plodností klesá u ženy i úspěšnost otěhotnění při umělém oplodnění. Na to je třeba myslet, se všemi riziky počítat a předem si je uvědomit. Normální doba početí u zdravého páru je rok až dva, ve vyšším věku je ale třeba začít problémy s otěhotněním aktivně řešit mnohem dřív.

V ČR je věkové rozmezí pro umělé oplodnění hrazené z prostředků veřejného zdravotnictví 18 až 39 let (přesněji 38 let + 364 dnů). Legislativa povoluje provádět umělé oplodnění až do doby, kdy je žena schopna otěhotnět, doporučená věková hranice je stanovena na 49 let. Pro muže žádné věkové omezení neexistuje. Nicméně úspěšnost otěhotnění při umělém oplodnění ve 45 letech s vlastními vajíčky je pouze 1 – 2 %. Určitou možnost v tomto věku představuje oplodnění vajíčky dárkyně, šance na otěhotnění se zvýší na 60 %. Je ale třeba vzít v úvahu, že dítě pak nemá s matkou žádnou genetickou příbuznost. Šance na otěhotnění přirozenou cestou jsou v tomto věku minimální.

Navíc věk nemusí být u ženy vždy tím hlavním a jediným kritériem schopnosti otěhotnět. To, že nějaká žena bez problémů otěhotněla a porodila ve čtyřiceti, neznamená, že to tak musí být vždy. Důležitá je totiž takzvaná ovariální rezerva, funkční stav vaječníků. Jinými slovy řečeno faktická možnost vaječníků vyprodukovat oplození schopné vajíčko. Ovariální rezervu lze zjistit pomocí hladin hormonů. Plodnost ženy pak definitivně skončí při nástupu klimakteria. Poté už tělo ženy není schopné vyprodukovat žádná vajíčka.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  Děti a my č. 2/2012

Zdroj: Časopis Děti a my č. 2/2012, autor: Anna Mészárosová

Leave a Reply