Posted on

Pokud jsou kontrakce pravidelné a podle vnitřního porodnického vyšetření je porod v běhu, bývá nastávající mamince navržena „ příprava“. Ta tradičně spočívá v oholení zevních rodidel v místě, kde lze případně očekávat provedení nástřihu (episiotomie), vyprázdnění konečníku očistným klyzmatem a v očistné koupeli osprchováním. Je nutné zdůraznit, že žádná z těchto procedur není povinná a záleží pouze na domluvě mezi personálem porodního sálu a rodičkou.

Oholení může být jen částečné a je doporučované především z hygienických důvodů.
Očistné klyzma může přispět k rozběhnutí porodu a některé maminky se cítí jistější, protože ztratí obavy, že se při porodu stane něco nepatřičného. Alternativou klasického klyzmatu může být podání přípravku Yal. Ten je vydávám v lékárně na recept a rodička by si ho musela s sebou do porodnice přivézt.

Po přípravě obvykle následuje dvacetiminutový kardiotokografický záznam.

Leave a Reply